وبلاگ دیبارت

خطوط مورب در لباس

خط مایل خطی عصبی، مهیج، بی ثبات و نشان دهنده سقوط است. این خط در لباس نسبت به خط افقی و عمودی جلب توجه بیشتری می کند و در عین حال خصوصیات روانی و بصری هر دو خط افقی و عمودی را تواما داراست.
درجه شیب یک خط مورب موجب می شود تا به خط عمودی یا افقی نزدیک شود و ویژگی های روانی خط افقی و عمودی را که به آن نزدیک است را بروز دهد. ویژگی هایی مانند وقار، لطافت، زیبایی و نافذ بودن از جمله خصوصیات آن به شمار می رود. 
اگر شیب خط نزدیک به خط عمودی باشد تاثیرات خط عمودی را به خود می گیرد و اندام را بلندتر و لاغرتر نمایان می کند و اگر شیب خط به خط افق نزدیک تر باشد تاثیرات خط افقی را بروز می دهد و اندام را کوتاه تر و چاق تر نشان می دهد.

خطوط مورب در لباس
خطوط مورب در لباس
خطوط مورب در لباس

تاثیراتی را که برشهای مورب بر اندام خواهند داشت متغیر است و باید به شدت و ضعف شیب خط توجه داشت به طور کلی خط مورب با زاویه 40 درجه اندام را باریکتر نشان می دهند. این خط در لباس های شب بیشترین کاربرد را دارد.

خطوط مورب در لباس
خطوط مورب در لباس
خطوط مورب در لباس
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

تخفیف ویژه تو

تخفیف فصل جدید

شمارتو وارد کن تا به محض فعال شدن تخفیف آگاه بشی