دوره آشنایی با بازاریابی و کسب و کار

سرفصل‌های دوره بازاریابی کسب و کار: آشنایی با مفاهیم اولیه و اصطلاحات بازاریابی 4P  ,  4C طراحی بیزینس پلن BP …

0
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آشنایی با چاپ پارچه و الیاف

سرفصل‌های دوره پارچه شناسی: آشنایی با مفاهیم اصلی پارچه و الیاف شناسی شناخت دسته بندی‌های الیاف انواع بافت پارچه و…

0
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره استایلینگ

سرفصل‌های دوره استایلینگ: تعریف استایل و مشتقات آن بررسی شاخه‌های استایلینگ پرسونال استایلینگ و استایلینگ تبلیغاتی مبحث رنگ و نحوه‌ی…

0
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره الگوکشی مولر بالاتنه (پیشرفته)

سرفصل‌های دوره الگوکشی مولر بالاتنه (پیشرفته): الگوکشی اساس بالاتنه و آستین انواع انتقال پنس در مدل‌های مختلف مدلسازی انواع یقه‌های…

0
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره الگوکشی مولر نازکدوزی (مقدماتی)

سرفصل‌های دوره الگوکشی مولر نازکدوزی (مقدماتی): الگوکشی اساس دامن‌های اصلی ژورنال کشی ده مدل دامن مدل‌دار آموزش الگوکشی انواع دامن…

0
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره تاپستری

سرفصل‌های دوره تاپستری: آشنایی با تاپستری و انواع آن انواع چله کشی مستقیم و دایره‌ای آشنایی با انواع بافت‌های سنتی…

0
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جنسیت سازی پارچه و لباس

سرفصل‌های دوره جنسیت سازی پارچه و لباس: طراحی انواع جنسیت‌هایجین و کتانساتن و حریرلمه و پولکتور، دانتل و گیپورپشمی وتارتان چرمو….…

0
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره چاپ دستی و نقاشی روی پارچه

سرفصل‌های دوره چاپ دستی و نقاشی روی پارچه: آشنایی با انواع چاپ‌های مختلف مانند: سابلیمیشن، ترافات، لینالئوم، محو، به صورت…

0
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان