ارشد طراحی پارچه و لباس
مدرس دانشگاه
کارشناس مد و لباس
مدرس و تصویرگر مد
بیش از پانزده سال سابقه همکاری با موسسات و دانشگاه‌ها در زمینه تدریس دروس تخصصی