کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
کارشناسی صنایع دستی
کارشناسی مدیریت کسب و کار
مدیر عامل شرکت رایکا صنعت
مدرس دانشگاه

مشاور راه اندازی کسب و کارهای حوزه مد و پوشاک