دانش آموخته رشته طراحی و دوخت
مدرس آموزشگاه‌های آزاد هنری
مدیریت مزون ساتین
بیش از بیست سال سابقه فعالیت در زمینه طراحی و دوخت