0
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج تصویرسازی پیشرفته

سرفصل‌های پکیج تصویرسازی پیشرفته: آناتومی و فیگوراتیو  رنگ شناسی تخصصی لباس طراحی پوشاک جنسیت سازی پارچه و لباس تدابیر بصری…

0
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج دوره جامع طراحی لباس

سرفصل‌های پکیج  دوره جامع طراحی لباس: آناتومی و فیگوراتیو  رنگ شناسی تخصصی لباس جنسیت سازی پارچه و لباس طراحی پوشاک…

0
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج دوره فشرده طراحی لباس

سرفصل‌های پکیج دوره فشرده طراحی لباس: آناتومی و فیگوراتیو  رنگ شناسی تخصصی لباس جنسیت سازی پارچه و لباس طراحی پوشاک…

0
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج مهارت‌های تئوری در فشن

مهارت های تئوری در فشن

0
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان