وبلاگ دیبارت

5 ترفند بلند قدتر به نظر رسیدن

لباس های تک رنگ یا هم رنگ
لباس سرتاسر یکرنگ بدن را تنها در یک بخش نشان می دهد و بیننده شما را بلندتر خواهد دید.
شلوار فاق بلند و دم پا گشاد
به طور طبیعی فرض بر این است که پاها درست از خط کمر شروع می شوند بنابراین با بستن کمر شلوار یا دامن درست در خط کمر شلوار یا دامن درست در خط کمر شما به پاهایتان اجازه می دهید که کشیده تر به نظر بیایند فاق بلند شلوار چشم بیننده را فریب می دهد و او تصور می کند که پاهای شما بلندتر است. شلوار دم پا گشاد قد را بلند و پاها را متناسب تر نشان می دهد. 
بوت های ساق بلند
از بوت های دارای پاشنه ی بلند با شلوار های جین همرنگ با بوت استفاده کنید تا باعث شود طرحی طویل و غیر قابل شکننده بر روی بدن شما شکل گیرد و بلند قد نمایان شوید.

5 ترفند بلند قدتر به نظر رسیدن
5 ترفند بلند قدتر به نظر رسیدن
5 ترفند بلند قدتر به نظر رسیدن

لباس هایی با خطوط راه راه عمودی
خطوط عمودی چشم بیننده را به سمت بالا و پایین هدایت می کند و این باعث خطای دید می شود. از این رو لباس دارای خطوط راه راه عمودی، قد را بلند تر نشان می دهد و در مقابل راه راه افقی به شما ظاهری چاق و قد کوتاه می بخشد. هرچه تعداد خطوط بیشتر و پهنا کمتر باشد شما به هدف نزدیک تر شده اید.
یقه 7 بپوشید
چنین لباس هایی باعث می شود قدتان اندکی بلندتر و گردن طویل تر به نظر آید. حتی اگر زیر آن چیزی بپوشید طرح طولانی تری روی بدن شما تشکیل می گیرد و هر چقدر یقه حالت عمقی تری داشته باشد توهمی که در رابطه با قد شکل می گیرد بیشتر است.

5 ترفند بلند قدتر به نظر رسیدن
5 ترفند بلند قدتر به نظر رسیدن
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید