وبلاگ دیبارت

معرفی انواع یقه تخت – یقه خطی

یقه دلبری
یقه دلبری، در ناحیه سینه، خطی قلب مانند دارد و برای خانم هایی که بالا تنه پر دارند ایده آل است. این یقه لباس قادر است بدون نشان دادن کل خط سینه، سبب پر رنگ و برجسته تر دیده شدن آن شود. در خانم هایی که شانه های کوچک و باریک دارندف این خط سبب ایجاد انحنا و پهن تر دیده شدن شانه ها می شود.
یقه گرد
این نوع یقه به صورت منحنی دور گردن قرار می گیرد. یقه های گرد صورت را گرد و پر تر نشان می دهند و برای صورت های استخوانی و لاغر مناسب تر هستند. هرچه میزان بازی یقه بیشتر باشد بالاتنه پر تر دیده می شود. میزان بازی یقه گرد می تواند تا نزدیکی حلقه آستین باشد. این یقه برای افراد چاق با گردن کوتاه افرادی که سینه های بزرگ و یا شانه های باریک دارند مناسب نیست.
یقه چهار گوش “خشتی”
این نوع یقه لباس از خط های شکسته و زاویه دار تشکیل می شود. زوایاییقه خشتی را می توانید بر طبق ویژگی های صورت و گردن تغییر دهید. بهترین فرم صورت برای پوشیدن یقه خشتی فرم بیضی است. در این یقه اگر بازی یقه به سمت پایین باشد و سرشانه یقه باز نباشد می تواند بر کشیدگی گردن تاثیر خوبی بگذارد.

معرفی انواع یقه تخت - یقه خطی
معرفی انواع یقه تخت - یقه خطی
معرفی انواع یقه تخت - یقه خطی

یقه هفت
انواع یقه های هفت، اندام و گردن را کشیده و بلندتر نشان می دهند، از این رو بسیار مناسب افرادی با صورت گرد و اندام درشت هستند. هرچه بازی و کشیدگی یقه هفت بیشتر باشد گردن و بالاتنه، کشیده تر به نظر می رسد. باید توجه کرد که اگر بازی یقه از سرشانه زیاد شود برای افرادی با سرشانه پهن مناسب نخواهد بود.
یقه قایقی
این نوع یقه لباس به صورت منحنی باز و به طور معمول در راستای سرشانه است. یقه قایقی برای افرادی با سرشانه پهن مناسب نیست زیرا پهنای سرشانه را به طور کامل، و گردن را کوتاه تر نشان می دهد. این نوع یقه برای افرادی یا گردن لاغر و کشیده مناسب تر است.

معرفی انواع یقه تخت - یقه خطی
معرفی انواع یقه تخت - یقه خطی
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

تخفیف ویژه تو

تخفیف فصل جدید

شمارتو وارد کن تا به محض فعال شدن تخفیف آگاه بشی