مریم کشاورز

مدرس دروس مقدماتی و پیشرفته طراحی لباس

عاطفه سلیمیان

مدرس آناتومی و فیگور

فاطمه براتیه​

مدرس بازاریابی کسب و کار​

یاسمن غریب زاده

مدرس جنسیت‌ سازی و سبک شناسی

شیما طالبی نسب​

مدرس الگوکشی مقدماتی مولر

مینا صادقی

مدرس جواهر‌دوزی

مرضیه کشاورز

مرضیه کشاورز​

مدرس ایلاستریتور در طراحی لباس

فاطمه جابری

مدرس نرم افزار مارولوس و کلوتریدی

arghavan ayati

ارغوان آیتی

مدرس استایلینگ